रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 03/09/2015 पर्यत अदयावत
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!

districts    goidirectory    indiaimage    goisearch
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118, 222097
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
indiagov ई मेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड
         ताज्या घडामोडी
aकोकण विभागातील जिल्हाधिकारी यांच्या आस्था्पनेवरील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारुप जेष्ठेता यादी

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-क संवर्ग

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-ड संवर्ग

aजिल्हा निवड समिती, रायगड मार्फत गट-क व गट-ड संवर्गातील पदभरतीसाठी दि.31/12/2016 पर्यंत ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

aखरीप पणन हंगाम २०१३- २०१४ भरडाइविना शिलक धानाचा फेर इ -लिलाव सूची

aदिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर (डीएमसीसी) साठी कंत्राटी तत्वावर भरणे बाबतची जाहीरात

aजिल्हा निवड समिती, रायगड मार्फत लिपीक, तलाठी,शिपाई, रखवालदार व स्वच्छक या पदाच्या परीक्षेच्या दिनांकामध्ये बदल

aगट ड संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादीदिनाक : ०४/०७/२०१५

aगट क संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी दिनाक : ०४/०७/२०१५

aसरळ सेवा भरती 2015 - तलाठी व शिपाई संवर्गाची जाहिरात

aदिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर (डीएमसीसी) सा ठी कंत्राटी तत्वावर पदभरती २०१५ अंतर्गत दि.09/04/2015 रोजी झालेल्या मुलाखतीची निवड यादी

aदिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर (डीएमसीसी) साठी कंत्राटी तत्वावर पदभरती २०१५ अंतर्गत दि.06/06/2015 रोजी झालेल्या मुलाखतीची निवड यादी

aसरळ सेवा भरती 2015 - लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची जाहिरात

aअव्वल कारकून संवर्गाची दि.01/01/2015 या अर्हता दिनांकाची अंतिम ज्येष्ठता यादी

aउपविभागीय आधिकारी महाड यांचे आस्थापने तलाठी संवर्गाची दि.01/01/2014 रोजीची ज्येष्ठता यादी

aउपविभागीय आधिकारी महाड यांचे आस्थापने तलाठी संवर्गाची दि.01/01/2013 रोजीची ज्येष्ठता यादी

aलिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि.01/01/2015 या अर्हता दिनांकाची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

aलिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि.01/01/2014 या अर्हता दिनांकाची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

aलिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि.01/01/2013 या अर्हता दिनांकाची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी

aजाहिरात - वनहक्क कायदा अंमलबजावणी व्यवस्थापक

aजिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सर्व सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर नव्याने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविण्यासाठी सूचना

aरस्ता सुरक्षा अभियान - विषयावरील निबंध

अन्नधान्य वाहतूक कंत्राट २०१४ ते २०१७ (द्वितीय मुदतवाढ)

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी. (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008

सर्व शासकीय कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती, डिजिटल सिग्नेचरचा वापर करून वितरीत करणेबाबत आदेशमहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित

  aविधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  a लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aरायगड पोलीस

  aजिल्हा न्यायालय

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगडNo. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद् , वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 11.0 and above versions.